Castellgalí

Títol: Panell aplacat T-12 Castellgalí.
Descripció del producte: Panell T-12.
Descripció: Panell prefabricat amb pedra natural.