Brises de mar

Títol: Panell aplacat T-12 Brises de Mar
Descripció del producte: Panell T-12
Descripció: Panell Prefabricat de 12cm 
d’espessor.