Artés

Títol: Aplacat T-12 Artés.

Descripció del producte: Panell T-12.

Descripció: Panell prefabricat amb pedra natural.