Rocallaura

Títol: Mur 4mh. Rocallaura.

Descripció del producte: Panell Autoportant.

Descripció: Montatge de mur empotrat a cimentació.