PALETS DE PEDRA NATURAL

Els palets de pedra natural (tipus tac o llosa),  de diferents mides i pesos segons els seus projectes de construcció, són ideals per  aplacar o revestir la cara  exterior d’edificis i jardins.

Llosa natural paletitzada


Llosa natural paletitzada NEWNAVI. Palets de 15m2 ideals per aplacar i per al revestiment extern d’immobles.

Fitxa tècnica


Referència: Pal.2/4 Pal 4/6 Pal 6/10
Mesures: 1×1
Grossor: Varis
Tipus de pedra: Calcària
Origen de la pedra: Tarragona
Pes: 800 – 1.100 Kg

Tacs paletizats de pedra natural


Pedra natural cisellada tipus tac, col·locada en un palet de 10m2. El rendiment de la pedra pot variar depenent del tipus de col·locació.

Fitxa tècnica


Referència: Tac cisellat
Mesures: 1×1
Grossor: Variable
Tipus de pedra: Calcària
Origen de la pedra: Tarragona
Pes: 1.500 Kg/Palet